Ο αντίκτυπος της οικονομικής ανάπτυξης και της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής στη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων: Εμπειρική ανάλυση με βάση το μοντέλο περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets

By | 5 Μαρτίου, 2023

Ο αντίκτυπος της οικονομικής ανάπτυξης και της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής στη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων: Εμπειρική ανάλυση με βάση το μοντέλο περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets

  • School of International Pharmaceutical Business, China Pharmaceutical University, Nanjing, Κίνα

Τα ιατρικά απόβλητα έχουν υψηλό περιβαλλοντικό κίνδυνο, η οικονομική ανάπτυξη και οι ιατρικές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή ιατρικών αποβλήτων. Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένας σημαντικός δείκτης για τη μέτρηση της κατάστασης της μακροοικονομικής ανάπτυξης και η κλιμακωτή ιατρική πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ιατρικής μεταρρύθμισης της Κίνας. Η μελέτη εξέτασε την περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets (EKC) παραγωγής ιατρικών αποβλήτων (MWG) σε οκτώ πόλεις της Κίνας από το 2013 έως το 2019, χρησιμοποιώντας οικονομικό δείκτη (ΑΕΠ κατά κεφαλήν) και δείκτη πολιτικής (κλιμακωτή ιατρική πολιτική) για να αποκαλύψει τον αντίκτυπο της οικονομικής ανάπτυξης και ιατρική πολιτική για το MWG. Επιπλέον, οι κάτοικοι, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, είναι οι κύριοι καταναλωτές ιατρικών πόρων και τα ιατρικά ιδρύματα είναι οι κύριοι χώροι όπου παράγονται ιατρικά απόβλητα. Το επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να επηρεάσει τις πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, η έρευνα εισήγαγε το μέγεθος του πληθυσμού, τον αριθμό των ιατρικών ιδρυμάτων, το πτυχίο της γήρανσης και το επίπεδο εκπαίδευσης ως μεταβλητές ελέγχου. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της καμπύλης EKC σε σχήμα Ν μεταξύ των ιατρικών αποβλήτων και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων θα συνέχιζε να αυξάνεται με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο ρυθμός αύξησης δεν ήταν σταθερός. Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είχε δείξει μια τάση προς τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης επηρέασαν θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο MWG θα μπορούσε να αγνοηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, αυτή η έρευνα διατύπωσε σχετικές προτάσεις πολιτικής υπό το φως της πρακτικής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα. Η έρευνα εισήγαγε το μέγεθος του πληθυσμού, τον αριθμό των ιατρικών ιδρυμάτων, το πτυχίο της γήρανσης και το επίπεδο εκπαίδευσης ως μεταβλητές ελέγχου. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της καμπύλης EKC σε σχήμα Ν μεταξύ των ιατρικών αποβλήτων και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων θα συνέχιζε να αυξάνεται με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο ρυθμός αύξησης δεν ήταν σταθερός. Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είχε δείξει μια τάση προς τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης επηρέασαν θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο MWG θα μπορούσε να αγνοηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, αυτή η έρευνα διατύπωσε σχετικές προτάσεις πολιτικής υπό το φως της πρακτικής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα. Η έρευνα εισήγαγε το μέγεθος του πληθυσμού, τον αριθμό των ιατρικών ιδρυμάτων, το πτυχίο της γήρανσης και το επίπεδο εκπαίδευσης ως μεταβλητές ελέγχου. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της καμπύλης EKC σε σχήμα Ν μεταξύ των ιατρικών αποβλήτων και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων θα συνέχιζε να αυξάνεται με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο ρυθμός αύξησης δεν ήταν σταθερός. Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είχε δείξει μια τάση προς τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης επηρέασαν θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο MWG θα μπορούσε να αγνοηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, αυτή η έρευνα διατύπωσε σχετικές προτάσεις πολιτικής υπό το φως της πρακτικής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα. αριθμός ιατρικών ιδρυμάτων, πτυχίο γήρανσης και επίπεδο εκπαίδευσης ως μεταβλητές ελέγχου. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της καμπύλης EKC σε σχήμα Ν μεταξύ των ιατρικών αποβλήτων και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων θα συνέχιζε να αυξάνεται με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο ρυθμός αύξησης δεν ήταν σταθερός. Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είχε δείξει μια τάση προς τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης επηρέασαν θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο MWG θα μπορούσε να αγνοηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, αυτή η έρευνα διατύπωσε σχετικές προτάσεις πολιτικής υπό το φως της πρακτικής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα. αριθμός ιατρικών ιδρυμάτων, πτυχίο γήρανσης και επίπεδο εκπαίδευσης ως μεταβλητές ελέγχου. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της καμπύλης EKC σε σχήμα Ν μεταξύ των ιατρικών αποβλήτων και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων θα συνέχιζε να αυξάνεται με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο ρυθμός αύξησης δεν ήταν σταθερός. Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είχε δείξει μια τάση προς τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης επηρέασαν θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο MWG θα μπορούσε να αγνοηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, αυτή η έρευνα διατύπωσε σχετικές προτάσεις πολιτικής υπό το φως της πρακτικής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της καμπύλης EKC σε σχήμα Ν μεταξύ των ιατρικών αποβλήτων και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων θα συνέχιζε να αυξάνεται με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο ρυθμός αύξησης δεν ήταν σταθερός. Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είχε δείξει μια τάση προς τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης επηρέασαν θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο MWG θα μπορούσε να αγνοηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, αυτή η έρευνα διατύπωσε σχετικές προτάσεις πολιτικής υπό το φως της πρακτικής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της καμπύλης EKC σε σχήμα Ν μεταξύ των ιατρικών αποβλήτων και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων θα συνέχιζε να αυξάνεται με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο ρυθμός αύξησης δεν ήταν σταθερός. Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είχε δείξει μια τάση προς τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης επηρέασαν θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο MWG θα μπορούσε να αγνοηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, αυτή η έρευνα διατύπωσε σχετικές προτάσεις πολιτικής υπό το φως της πρακτικής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα. αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης δεν ήταν σταθερός. Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είχε δείξει μια τάση προς τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης επηρέασαν θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο MWG θα μπορούσε να αγνοηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, αυτή η έρευνα διατύπωσε σχετικές προτάσεις πολιτικής υπό το φως της πρακτικής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα. αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης δεν ήταν σταθερός. Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είχε δείξει μια τάση προς τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης επηρέασαν θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο MWG θα μπορούσε να αγνοηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, αυτή η έρευνα διατύπωσε σχετικές προτάσεις πολιτικής υπό το φως της πρακτικής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα.

1. Εισαγωγή

Τα ιατρικά απόβλητα είναι ένας μοναδικός ρύπος με μολυσματικό, ρυπογόνο και τοξικό παράγοντα που παράγεται από ιατρικά ιδρύματα στη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη και τη φροντίδα (Lee et al., 1991). Επειδή μεταφέρει μεγάλο αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών, επιβλαβών χημικών ουσιών ακόμη και ραδιενεργών ουσιών (Chaerul et al., 2008), τα ιατρικά απόβλητα έχουν υψηλό κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης. Απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες επιβλαβών αερίων όταν αποθηκεύεται στον αέρα (Hossain et al., 2011), απελευθερώνει καρκινογόνες ουσίες όταν καίγεται (Windfeld and Brooks, 2015) και προκαλεί σοβαρές απειλές για την υγεία των τεχνικών υγείας, των καθαριστών σκουπιδιών, των ασθενών και των οικογενειών τους όταν διατίθεται τυχαία (Mohammed and Elias, 2017). Επιπλέον, το καθαρισμό παθογόνων βακτηρίων και βαρέων μετάλλων που μεταφέρονται από ιατρικά απόβλητα στο έδαφος θα επηρεάσει την επιβίωση των ζώων και των φυτών (Mavakala et al., 2016). Η ακατάλληλη απόρριψη ιατρικών απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19 μπορεί επίσης να είναι μια νέα πηγή μόλυνσης. Ως σταθερή γραμμή άμυνας για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων έλαβε πάντα ευρεία προσοχή από τη διεθνή κοινότητα (Cao et al., 2021). Από τη δημοσίευση και εφαρμογή των Κανονισμών για τη Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων (Κρατικό Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 2003), η Κίνα έχει επίσης διαμορφώσει ένα τυποποιημένο σύστημα διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, το οποίο σταδιακά συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του πρότυπα πολιτικής. Μετά το ξέσπασμα της επιδημίας COVID-19, ο Γενικός Γραμματέας Xi Jinping πρότεινε υψηλότερες απαιτήσεις για τη συλλογή και τη διάθεση των ιατρικών απορριμμάτων,

Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή ιατρικών αποβλήτων (MWG) στην Κίνα αυξάνεται. Σύμφωνα με τις στατιστικές του Υπουργείου Οικολογίας και Περιβάλλοντος, υπήρχαν 547.500 τόνοι ιατρικών αποβλήτων σε 261 μεγάλες και μεσαίες πόλεις στην Κίνα το 2013 (Υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 2019). Μέχρι το 2019, ο αριθμός των ιατρικών αποβλήτων σε 196 μεγάλες και μεσαίες πόλεις αυξήθηκε σε 843.000 τόνους (Υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 2020). Μέχρι το τέλος του 2019, εκδόθηκαν συνολικά 442 άδειες για επικίνδυνα απόβλητα σε εθνικό επίπεδο για τη διάθεση ιατρικών αποβλήτων και η πραγματική ποσότητα ιατρικών αποβλήτων που διαχειρίστηκαν οι κάτοχοι άδειας ήταν 1,18 εκατομμύρια τόνοι (Υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας , 2020). Από τις αρχές του 2020, η επιδημία COVID-19 έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται, συμπεριλαμβανομένων των αστικών στερεών αποβλήτων και των ιατρικών αποβλήτων (Hantoko et al., 2021). Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων έχει αυξηθεί απότομα για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 και η εθνική παραγωγή ιατρικών αποβλήτων αναμενόταν να αυξηθεί περισσότερο από 25% το 2020 σε σύγκριση με το 2019 (Silva et al., 2020). Ταυτόχρονα, η ικανότητα διάθεσης ιατρικών απορριμμάτων της Κίνας έχει αυξηθεί κατά 27% σε σύγκριση με εκείνη πριν από την επιδημία, από 4.903 τόνους την ημέρα σε 6.227 τόνους την ημέρα και το ποσοστό διάθεσης ιατρικών απορριμμάτων έχει βασικά φτάσει το 100% (Hbzhan, 2021). Αν και το βασικό σύστημα διάθεσης ιατρικών απορριμμάτων στην Κίνα έχει καθιερωθεί, με τη συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα ιατρικών απορριμμάτων, η διευρυνόμενη αγορά διάθεσης ιατρικών απορριμμάτων πρέπει να τυποποιηθεί περαιτέρω. Προκειμένου να περιοριστεί η περιβαλλοντική ρύπανση και οι απειλές για την υγεία από τα ιατρικά απόβλητα, πρέπει να αυξήσουμε την προσοχή και την κατανόησή μας στο θέμα των ιατρικών αποβλήτων, πραγματοποιώντας σωστό και στοχευμένο σχεδιασμό για τον έλεγχο και τη διαχείριση της παραγωγής απορριμμάτων (Aldieri et al., 2019). Αυτή η μελέτη διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων.

Η σχέση μεταξύ του οικονομικού συστήματος και του περιβαλλοντικού συστήματος ήταν πάντα το επίκεντρο και το hotspot πολλών μελετητών στον τομέα της περιβαλλοντικής οικονομίας. Μελέτες έδειξαν ότι η ποσότητα των απορριμμάτων σχετιζόταν με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας ή περιοχής (Marinković et al., 2005). Με την ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας, τη συνεχή πρόοδο της ιατρικής τεχνολογίας και τη σημαντική βελτίωση του ιατρικού επιπέδου, ο ιατρικός εξοπλισμός πολλαπλών χρήσεων έχει μετατραπεί σε ασφαλέστερο ιατρικό εξοπλισμό μίας χρήσης, οδηγώντας σε ταχεία αύξηση του MWG (Mbongew et. al., 2008). Ταυτόχρονα, η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται από τη σταδιακή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν οικονομικά σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες. Η αύξηση του αριθμού των επισκέψεων σε γιατρό οδηγεί περαιτέρω σε αύξηση του MWG (Yu et al., 2018). Μπορεί να φανεί ότι υπάρχει επίσης μια σημαντική σχέση μεταξύ της MWG και της οικονομικής ανάπτυξης (Windfeld and Brooks, 2015). Γενικά, το μοντέλο περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets (EKC) θεωρήθηκε σημαντικό μοντέλο για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων (MSW) και των οικονομικών παραγόντων και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ήταν ένας σημαντικός οικονομικός δείκτης στο μοντέλο. (Fu et al., 2015; Chen, 2018; Khandelwal et al., 2019). Αν και τα ιατρικά απόβλητα είναι ένα είδος ΑΣΑ, λίγα άρθρα είχαν μελετήσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ιατρικών αποβλήτων με βάση το μοντέλο EKC. Ως εκ τούτου, είναι πολύτιμο να μελετηθεί η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG με βάση το μοντέλο EKC με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως οικονομικό δείκτη. Μπορεί να φανεί ότι υπάρχει επίσης μια σημαντική σχέση μεταξύ της MWG και της οικονομικής ανάπτυξης (Windfeld and Brooks, 2015). Γενικά, το μοντέλο περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets (EKC) θεωρήθηκε σημαντικό μοντέλο για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων (MSW) και των οικονομικών παραγόντων και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ήταν ένας σημαντικός οικονομικός δείκτης στο μοντέλο. (Fu et al., 2015; Chen, 2018; Khandelwal et al., 2019). Αν και τα ιατρικά απόβλητα είναι ένα είδος ΑΣΑ, λίγα άρθρα είχαν μελετήσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ιατρικών αποβλήτων με βάση το μοντέλο EKC. Ως εκ τούτου, είναι πολύτιμο να μελετηθεί η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG με βάση το μοντέλο EKC με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως οικονομικό δείκτη. Μπορεί να φανεί ότι υπάρχει επίσης μια σημαντική σχέση μεταξύ της MWG και της οικονομικής ανάπτυξης (Windfeld and Brooks, 2015). Γενικά, το μοντέλο περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets (EKC) θεωρήθηκε σημαντικό μοντέλο για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων (MSW) και των οικονομικών παραγόντων και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ήταν ένας σημαντικός οικονομικός δείκτης στο μοντέλο. (Fu et al., 2015; Chen, 2018; Khandelwal et al., 2019). Αν και τα ιατρικά απόβλητα είναι ένα είδος ΑΣΑ, λίγα άρθρα είχαν μελετήσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ιατρικών αποβλήτων με βάση το μοντέλο EKC. Ως εκ τούτου, είναι πολύτιμο να μελετηθεί η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG με βάση το μοντέλο EKC με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως οικονομικό δείκτη. το μοντέλο Environmental Kuznets Curve (EKC) θεωρήθηκε σημαντικό μοντέλο για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων (MSW) και των οικονομικών παραγόντων και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ήταν ένας σημαντικός οικονομικός δείκτης στο μοντέλο (Fu et al., 2015· Chen, 2018· Khandelwal et al., 2019). Αν και τα ιατρικά απόβλητα είναι ένα είδος ΑΣΑ, λίγα άρθρα είχαν μελετήσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ιατρικών αποβλήτων με βάση το μοντέλο EKC. Ως εκ τούτου, είναι πολύτιμο να μελετηθεί η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG με βάση το μοντέλο EKC με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως οικονομικό δείκτη. το μοντέλο Environmental Kuznets Curve (EKC) θεωρήθηκε σημαντικό μοντέλο για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων (MSW) και των οικονομικών παραγόντων και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ήταν ένας σημαντικός οικονομικός δείκτης στο μοντέλο (Fu et al., 2015· Chen, 2018· Khandelwal et al., 2019). Αν και τα ιατρικά απόβλητα είναι ένα είδος ΑΣΑ, λίγα άρθρα είχαν μελετήσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ιατρικών αποβλήτων με βάση το μοντέλο EKC. Ως εκ τούτου, είναι πολύτιμο να μελετηθεί η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG με βάση το μοντέλο EKC με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως οικονομικό δείκτη. και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ήταν ένας σημαντικός οικονομικός δείκτης στο μοντέλο (Fu et al., 2015; Chen, 2018; Khandelwal et al., 2019). Αν και τα ιατρικά απόβλητα είναι ένα είδος ΑΣΑ, λίγα άρθρα είχαν μελετήσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ιατρικών αποβλήτων με βάση το μοντέλο EKC. Ως εκ τούτου, είναι πολύτιμο να μελετηθεί η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG με βάση το μοντέλο EKC με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως οικονομικό δείκτη. και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ήταν ένας σημαντικός οικονομικός δείκτης στο μοντέλο (Fu et al., 2015; Chen, 2018; Khandelwal et al., 2019). Αν και τα ιατρικά απόβλητα είναι ένα είδος ΑΣΑ, λίγα άρθρα είχαν μελετήσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ιατρικών αποβλήτων με βάση το μοντέλο EKC. Ως εκ τούτου, είναι πολύτιμο να μελετηθεί η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG με βάση το μοντέλο EKC με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως οικονομικό δείκτη.

Μελέτες έχουν βρει ότι οι κυβερνητικές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την παραγωγή απορριμμάτων (Shams et al., 2017) και ότι οι κυβερνητικοί κανονισμοί, οι φόροι και τα προγράμματα υποστήριξης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των απορριμμάτων (Malinauskaite et al., 2017). Πολλές χώρες εφαρμόζουν πολιτικές για τα απόβλητα για τον έλεγχο της παραγωγής απορριμμάτων. Οι Marti και Puertas (2021) προσδιόρισαν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αναλύοντας την κατάσταση της διαχείρισης απορριμμάτων σε 41 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και διαπίστωσαν ότι οι χώρες με υψηλά επίπεδα συμμετοχής στις περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διαχείριση αποβλήτων και μπορούν να μειώσουν την παραγωγή αποβλήτων σε κάποιο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, οι Caniato et al. (2015) πρότεινε ότι η ιατρική πολιτική έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δομή διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, και συνεπώς στην ποσότητα των παραγόμενων ιατρικών αποβλήτων. Από την εφαρμογή της νέας ιατρικής μεταρρύθμισης στην Κίνα, η κλιμακωτή ιατρική πολιτική προωθείται πάντα ως βασικό περιεχόμενο, σκοπός της οποίας είναι η αναμόρφωση της σειράς της ιατρικής περίθαλψης των κατοίκων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιατρικών υπηρεσιών και η εξοικονόμηση ιατρικών πόρων μέσω της εφαρμογή μέτρων όπως η πρωτογενής διαβούλευση, η συνεργασία προς τα πάνω και προς τα κάτω, η αμφίδρομη παραπομπή και ο γρήγορος και αργός διαχωρισμός. Το 2015, το Γενικό Γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου εξέδωσε τις κατευθυντήριες γνωμοδοτήσεις σχετικά με την προώθηση της οικοδόμησης ενός συστήματος ιεραρχικής διάγνωσης και θεραπείας (Γενικό Γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 2015). Πρότεινε ότι έως το 2017, το σύστημα πολιτικής για τις κλιμακωτές ιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να βελτιωθεί σταδιακά και ότι έως το 2020, η ικανότητα των κλιμακωτών ιατρικών υπηρεσιών θα πρέπει να βελτιωθεί πλήρως.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, ο αντίκτυπος της οικονομικής ανάπτυξης και της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής στα ιατρικά απόβλητα προκαλεί ανησυχία. Ταυτόχρονα, το μέγεθος του πληθυσμού (Ansari et al., 2019), ο αριθμός των κλινών σε ιατρικά ιδρύματα (Su and Chen, 2018), ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων (Wei et al., 2020), τα δεδομένα ηλικιακής δομής (Çetinkaya et al., 2020), το επίπεδο εκπαίδευσης (Mattar et al., 2018), οι κατά κεφαλήν δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης (Windfeld and Brooks, 2015) και ούτω καθεξής θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ιατρικά απόβλητα βασίστηκαν ως επί το πλείστον σε μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (Windfeld and Brooks, 2015; Korkut, 2018), στοχαστική επίδραση της παλινδρόμησης στον πληθυσμό, την ευημερία και τα μοντέλα τεχνολογίας (STIRPAT) (Cheng et al. ., 2020; Wei et al., 2020) και ανάλυση συσχέτισης (Minoglou and Komilis, 2018;

Αυτή η έρευνα καθιέρωσε το μοντέλο EKC με δεδομένα πάνελ οκτώ πόλεων στην Κίνα και οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι ήταν οι ακόλουθοι. Αρχικά, αναλύθηκε περιγραφικά η χρονική τάση της ποσότητας των ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα. Δεύτερον, επαλήθευσε τη σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του MWG κάθε πόλης. Τρίτον, διερεύνησε τον αντίκτυπο της εφαρμογής της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής στο MWG σε κάθε περιοχή. Τέλος, αναλύθηκε διεξοδικά η επίδραση άλλων παραγόντων στο MWG. Αυτή η μελέτη μπορεί να καλύψει το κενό της σχετικής έρευνας σχετικά με την υπόθεση EKC στον τομέα των ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα και μπορεί επίσης να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής από περιβαλλοντική άποψη.

Αυτή η μελέτη αποτελείται από πέντε μέρη: εισαγωγή, ανασκόπηση βιβλιογραφίας, δεδομένα και μέθοδοι, αποτελέσματα και συζητήσεις και το τελευταίο μέρος των συμπερασμάτων και των συστάσεων πολιτικής.

2 Επιθεώρηση Λογοτεχνίας

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αρχικά ταξινόμησε τη θεωρητική βάση και τη σχετική έρευνα της υπόθεσης EKC και στη συνέχεια ανασκόπησε τη σχετική εμπειρική έρευνα για την οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική και τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων.

2.1 Σχετική έρευνα για το περιβαλλοντικό μοντέλο καμπύλης Kuznets

Η υπόθεση της καμπύλης Kuznets προήλθε από την αρχική έρευνα του Kuznets το 1955, η οποία αποκάλυψε μια ανεστραμμένη σχέση σχήματος U μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος και της εισοδηματικής ανισότητας. Καθώς το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε, η εισοδηματική ανισότητα παρουσίασε την ίδια αυξητική τάση στην αρχική περίοδο, αλλά άρχισε να μειώνεται αφού έφτασε σε ένα σημείο καμπής. Ως εκ τούτου, το αρχικό στάδιο της αύξησης του εισοδήματος χαρακτηρίστηκε από μια άνιση κατανομή του εισοδήματος, αλλά καθώς η οικονομία μεγάλωνε, η κατανομή του εισοδήματος σταδιακά έγινε πιο ίση (Kuznets, 1955). Στη συνέχεια, οι Grossman και Krueger, 1995 πρότειναν την περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets (EKC) για να περιγράψει την ανεστραμμένη σχέση σχήματος U μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ποιότητας του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλά ότι όταν το οικονομικό εισόδημα φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο, ο βαθμός υποβάθμισης του περιβάλλοντος μειώνεται με την οικονομική ανάπτυξη. Η υπόθεση EKC τράβηξε μεγάλη προσοχή στη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, επηρεασμένη από άλλους παράγοντες, η περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets δεν είναι απαραιτήτως ανεστραμμένη μορφή U και μπορεί να είναι θετικά σχήματος U, θετικού σχήματος Ν, ανεστραμμένου σχήματος Ν, μονότονα αυξανόμενη, μονότονα φθίνουσα ή ακόμα και ακανόνιστα σχήματα. Επί του παρόντος, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελούν ζητήματα παγκόσμιας ανησυχίας. Πολλοί μελετητές χρησιμοποίησαν την υπόθεση EKC για να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο Πίνακας 1 παραθέτει τις σχετικές μελέτες με βάση το μοντέλο EKC τα τελευταία 5 χρόνια. επηρεασμένη από άλλους παράγοντες, η περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets δεν είναι απαραιτήτως ανεστραμμένη μορφή U και μπορεί να έχει σχήμα θετικού U, θετικού Ν, ανεστραμμένου Ν, μονοτονικά αυξανόμενο, μονότονα φθίνον ή ακόμα και ακανόνιστο σχήμα. Επί του παρόντος, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελούν ζητήματα παγκόσμιας ανησυχίας. Πολλοί μελετητές χρησιμοποίησαν την υπόθεση EKC για να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο Πίνακας 1 παραθέτει τις σχετικές μελέτες με βάση το μοντέλο EKC τα τελευταία 5 χρόνια. επηρεασμένη από άλλους παράγοντες, η περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets δεν είναι απαραιτήτως ανεστραμμένη μορφή U και μπορεί να έχει σχήμα θετικού U, θετικού Ν, ανεστραμμένου Ν, μονοτονικά αυξανόμενο, μονότονα φθίνον ή ακόμα και ακανόνιστο σχήμα. Επί του παρόντος, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελούν ζητήματα παγκόσμιας ανησυχίας. Πολλοί μελετητές χρησιμοποίησαν την υπόθεση EKC για να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο Πίνακας 1 παραθέτει τις σχετικές μελέτες με βάση το μοντέλο EKC τα τελευταία 5 χρόνια. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελούν ζητήματα παγκόσμιας ανησυχίας. Πολλοί μελετητές χρησιμοποίησαν την υπόθεση EKC για να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο Πίνακας 1 παραθέτει τις σχετικές μελέτες με βάση το μοντέλο EKC τα τελευταία 5 χρόνια. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελούν ζητήματα παγκόσμιας ανησυχίας. Πολλοί μελετητές χρησιμοποίησαν την υπόθεση EKC για να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο Πίνακας 1 παραθέτει τις σχετικές μελέτες με βάση το μοντέλο EKC τα τελευταία 5 χρόνια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Σύνταξη μελετών για την υπόθεση EKC τα τελευταία 5 χρόνια.

Λόγω του ευρέος φάσματος εφαρμογής του μοντέλου EKC, οι περιβαλλοντικοί δείκτες της σχετικής έρευνας αφορούσαν ποικίλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο Πίνακας 1 δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε στις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, την ποιότητα του νερού, τις εκπομπές βιομηχανικών λυμάτων, την ποιότητα των χερσαίων πόρων, τα στερεά απόβλητα και ούτω καθεξής, ειδικά η εκπομπή άνθρακα ήταν ένα καυτό θέμα στην έρευνα της υπόθεσης EKC (Bashir et al., 2021). . Λίγες μελέτες αφορούσαν τον τομέα των ιατρικών αποβλήτων. Οι Κινέζοι συνεισέφεραν τον μεγαλύτερο αριθμό ερευνών EKC (Bashir et al., 2021), αλλά στον τομέα των ιατρικών αποβλήτων, μόνο οι Su και Chen (2018) επαλήθευσαν την ύπαρξη ενός ανεστραμμένου EKC σε σχήμα U στην παράνομη διάθεση ιατρικών αποβλήτων στην Ταϊβάν , βρίσκοντας τη γραμμική σχέση μεταξύ MWG και οικονομικής ανάπτυξης. Καμία μελέτη δεν είχε ακόμη διερευνήσει την εγκυρότητα της υπόθεσης EKC στα ιατρικά απόβλητα στην ηπειρωτική Κίνα. Επιπλέον, ο Πίνακας 1 δείχνει ότι, ακόμη και για το ίδιο θέμα, οι διαφορές στις ερευνητικές μεθόδους και δεδομένα εξακολουθούν να κάνουν το σχήμα του EKC αβέβαιο. Επομένως, η εγκυρότητα της υπόθεσης EKC στα ιατρικά απόβλητα στην ηπειρωτική Κίνα και το σχήμα της καμπύλης EKC είναι ζητήματα που αξίζει να διερευνηθούν. Αν και υπάρχουν πολλές βιβλιογραφίες που σχετίζονται με την υπόθεση EKC, αυτή η μελέτη εξακολουθεί να είναι καινοτόμος και πολύτιμη.

2.2 Εμπειρική Έρευνα για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Πολιτική και την Παραγωγή Ιατρικών Αποβλήτων

Σε προηγούμενες μελέτες, οι Windfeld και Brooks (2015) βρήκαν μια γραμμική σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του MWG με ανάλυση παλινδρόμησης με βάση δεδομένα από 14 χώρες. Οι Μίνογλου και Κομίλης (2018) επέλεξαν 16 οικονομικούς, κοινωνικούς, υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες από 41 χώρες, βρίσκοντας μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του ΑΕΠ και της παραγωγής αποβλήτων με μοντέλα παλινδρόμησης και ανάλυση κύριων συνιστωσών. Με βάση το μοντέλο STIRPAT για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στα ιατρικά απόβλητα στην Κίνα από το ξέσπασμα του SARS, οι Wei et al. (2020) βρήκε επίσης σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της παραγωγής ιατρικών αποβλήτων και του ΑΕΠ. Οι Ansari et al. (2019) διεξήγαγε μια ανάλυση συσχέτισης σχετικά με τους οικονομικούς δείκτες και τους δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης των νοσοκομειακών στερεών αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, διαπιστώνοντας ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες συσχετίστηκε σημαντικά με το ποσοστό παραγωγής νοσοκομειακών στερεών αποβλήτων. Μπορεί να φανεί ότι η προηγούμενη έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στη συσχέτιση και τη γραμμική σχέση μεταξύ MWG και οικονομικής ανάπτυξης και λίγοι μελέτησαν τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγής ιατρικών αποβλήτων με βάση το μοντέλο EKC.

Η υπόθεση EKC δηλώνει ότι η περιβαλλοντική ποιότητα θα βελτιωθεί μόνο μετά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου οικονομικού ορίου. Εάν οι υποθέσεις EKC είναι σωστές, η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης θα συνοδεύεται από περιβαλλοντική υποβάθμιση και η αποτυχία εφαρμογής μέτρων πολιτικής για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές οικολογικές συνέπειες (Usman et al., 2019). Ως εκ τούτου, πολλές χώρες εφαρμόζουν πολιτικές για τα απόβλητα για τον έλεγχο της αύξησης των απορριμμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει τον αντίκτυπο της εφαρμογής της πολιτικής στην παραγωγή ΑΣΑ. Οι Cheng et al. (2020) επαλήθευσε ότι η εφαρμογή της πολιτικής χρέωσης απορριμμάτων μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την παραγωγή ΑΣΑ με βάση τα δεδομένα πάνελ 258 πόλεων στην Κίνα. Οι Jaligot και Chenal (2018) χρησιμοποίησαν δεδομένα χρονοσειρών για την εφαρμογή πολιτικής σε δέκα περιοχές του ελβετικού καντόνιου Vaud, διαπιστώνοντας ότι η φορολογική πολιτική για τις σακούλες απορριμμάτων συνδέθηκε σημαντικά με τη μείωση της παραγωγής ΑΣΑ. Οι Zhao et al. (2020) ανέλυσε την αποτελεσματικότητα του δεύτερου σχεδίου ταξινόμησης πηγών ΑΣΑ με βάση την εξέταση των αστικών χωρικών αλληλεπιδράσεων στην Κίνα, διαπιστώνοντας ότι η πολιτική μείωσε σημαντικά την παραγωγή ΑΣΑ. Τα ιατρικά απόβλητα ανήκουν σε μια κατηγορία αστικών στερεών αποβλήτων και ο αντίκτυπος της εφαρμογής της πολιτικής στα ιατρικά απόβλητα αξίζει επίσης προσοχής. Με βάση την εμπειρική έρευνα, οι Su και Chen (2018) διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή της πολιτικής ομάδας που σχετίζεται με τη διάγνωση ασθενειών (DRG) μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τη δημιουργία και την παράνομη διάθεση ιατρικών αποβλήτων, πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή ιατρικής πολιτικής μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα ιατρικά απόβλητα . Η κλιμακωτή ιατρική πολιτική είναι ο πυρήνας της νέας ιατρικής μεταρρύθμισης της Κίνας και ο αντίκτυπός της στο MWG αξίζει να διερευνηθεί.

Συμπερασματικά, δεν υπήρξε έρευνα βασισμένη σε δεδομένα πάνελ στην ηπειρωτική Κίνα για να επαληθεύσει την ύπαρξη του φαινομένου EKC και την αποτελεσματικότητα της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής από την άποψη των ιατρικών αποβλήτων. Επομένως, αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε τα δεδομένα πάνελ οκτώ πόλεων στην Κίνα από το 2013 έως το 2019 για να δημιουργήσει ένα περιβαλλοντικό μοντέλο καμπύλης Kuznets για να μελετήσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG, αναλύοντας τον αντίκτυπο της εφαρμογής κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής στο MWG.

3 Δεδομένα και Μέθοδοι

3.1 Σύνοψη Επιλεγμένων Μεταβλητών

3.1.1 Εξαρτημένη μεταβλητή

Παραγωγή ιατρικών αποβλήτων. Τα ιατρικά απόβλητα είναι άμεσα ή έμμεσα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από ιατρικά και υγειονομικά ιδρύματα για διάγνωση και θεραπεία, νοσηλευτικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων κυρίως μολυσματικών αποβλήτων, παθολογικών αποβλήτων, ζημιογόνων αποβλήτων, φαρμακευτικών αποβλήτων, χημικών αποβλήτων. Με την ανάπτυξη της οικονομίας, την επέκταση του ιατρικού συστήματος και την επιδημία του COVID-19 το 2019, η ζήτηση και η κατανάλωση ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών προμηθειών έχουν αυξηθεί σημαντικά (Bloom et al., 2018) και το MWG είναι επίσης αυξάνεται σταδιακά. Η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ιατρικών αποβλήτων αποτελεί άμεση απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και η παραγωγή ιατρικών αποβλήτων πρέπει να ελέγχεται και να διαχειρίζεται με ασφάλεια και σωστά (Peng et al., 2020). Επομένως,

3.1.2 Ανεξάρτητες Μεταβλητές

κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ένας σημαντικός δείκτης που αντικατοπτρίζει την οικονομική ανάπτυξη και ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κατανόηση και την κατανόηση της μακροοικονομικής λειτουργίας μιας χώρας ή περιοχής. Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του MWG (Minoglou and Komilis, 2018; Wei et al., 2020), υποστηρίζοντας ότι όσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται η οικονομία, όσο περισσότερα ιατρικά προϊόντα και υπηρεσίες καταναλώνονται, τόσο περισσότερα ιατρικά απόβλητα δημιουργείται. Ωστόσο, άλλες μελέτες έχουν βρει ότι όταν η οικονομία φτάσει σε ένα ορισμένο στάδιο, η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ συνδέεται με τη μείωση των απορριμμάτων (Ercolano et al., 2018· Cheng et al., 2020). Δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με τη σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του MWG. Επομένως,

Διαβαθμισμένη ιατρική πολιτική. Σκοπός της εφαρμογής κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είναι η αναμόρφωση της δομής του συστήματος ιατρικών υπηρεσιών και η ορθολογική κατανομή των ιατρικών πόρων, γεγονός που μπορεί να μειώσει θεμελιωδώς τη διπλή σπατάλη ιατρικών πόρων σε πρωτοβάθμια ιατρικά ιδρύματα και μεγάλα νοσοκομεία. Με βάση την εμπειρική ανάλυση, οι Gong και Sun (2021) διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής έχει εξοικονομήσει σημαντικά τους πόρους των υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας και βελτίωσε την αποτελεσματικότητα χρήσης των ιατρικών πόρων. Ωστόσο, καμία έρευνα δεν έχει δώσει προσοχή στο εάν η κλιμακωτή ιατρική πολιτική μπορεί να μειώσει περαιτέρω το MWG μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη ιατρικών πόρων. Αν και ο χρόνος για την εξερεύνηση ιατρικών βαθμίδων διέφερε από μέρος σε μέρος, ο πρώτος κατάλογος πιλοτικών πόλεων οριστικοποιήθηκε επίσημα σε εθνικό επίπεδο τον Αύγουστο του 2016 για την προώθηση του πιλοτικού έργου των κλιμακωτών ιατρικών εργασιών σε μεγάλη κλίμακα (Εθνική Επιτροπή Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 2016). Αυτή η έρευνα χρησιμοποίησε το 2017 ως τον κόμβο για τη μελέτη του αντίκτυπου της εφαρμογής της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής στο MWG.

3.1.3 Μεταβλητές ελέγχου3.1.3.1 Μέγεθος πληθυσμού

Ο πληθυσμός θεωρείται ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις εκπομπές αποβλήτων (Sin et al., 2005) και είναι επίσης μια άμεση αιτία που οδηγεί στη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων (Wei et al., 2020). Οι Ansari et al. (2019) διαπίστωσε ότι τις τελευταίες 2 δεκαετίες, η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξανόταν καθώς ο πληθυσμός αυξανόταν. Η Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός, τόσο περισσότεροι ιατρικοί πόροι καταναλώνονται και τόσο περισσότερα ιατρικά απόβλητα παράγονται. Wei et al. (2020) χρησιμοποίησε ένα μοντέλο περιβαλλοντικού στρες (STIRPAT) και ένα μοντέλο χρονοσειρών (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) για να προβλέψει την τάση παραγωγής ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα, διαπιστώνοντας ότι έως το 2030, ακόμη και χωρίς την πανδημία COVID-19, με βάση Το μέγεθος του πληθυσμού της Κίνας, το MWG θα εξακολουθούσε να είναι περισσότερο από 50% υψηλότερο από το 2018.

3.1.3.2 Αριθμός Ιατρικών Ιδρυμάτων

Τα ιατρικά ιδρύματα είναι τα κύρια μέρη όπου εμφανίζονται ιατρικές συμπεριφορές και καταναλώνονται ιατρικοί πόροι. Οι τεχνικοί υγείας παράγουν μεγάλη ποσότητα ιατρικών αποβλήτων όταν εκτελούν διαγνωστικές, θεραπευτικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες. Από το 2013 έως το 2019, ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων στην Κίνα αυξήθηκε κατά περίπου 30.000 (Εθνική Επιτροπή Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 2020; 2019). Η έρευνα έδειξε ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων, τόσο θα αυξάνονται τα ιατρικά απόβλητα και οι ρύποι (Kalogiannidou et al., 2018). Ωστόσο, από το 2009, η Κίνα έχει ξεκινήσει το «Έργο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων για Ιατρικά Ιδρύματα», το οποίο προωθεί τα ιατρικά ιδρύματα να αντικαθιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ιατρικά είδη μιας χρήσης με επαναλαμβανόμενα ιατρικά εφόδια. και ανακύκλωση μέρους των ανακυκλώσιμων υλικών στα ιατρικά απόβλητα για τη μείωση της παραγωγής ιατρικών αποβλήτων από την πηγή. Ως εκ τούτου, η σχέση μεταξύ του αριθμού των ιατρικών ιδρυμάτων και της MWG πρέπει να επαληθευτεί περαιτέρω.

3.1.3.3 Πτυχίο γήρανσης

Η ικανότητα των ανθρώπων να εξοικονομούν κεφάλαια υγείας θα μειωθεί με την αύξηση της ηλικίας και το ποσοστό υποτίμησης του κεφαλαίου υγείας των ηλικιωμένων είναι υψηλότερο, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση των ηλικιωμένων για υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης (Hao et al., 2020), με τη σειρά του να οδηγεί σε αύξηση των ιατρικών αποβλήτων. Με βάση την εμπειρική ανάλυση, οι Brownlee et al. (2017) διαπίστωσε ότι στις ανεπτυγμένες χώρες, η ταχεία γήρανση του πληθυσμού είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση της χρήσης των νοσοκομείων και αυτή η αυξανόμενη χρήση έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού παραγωγής στερεών αποβλήτων στα νοσοκομεία. Με τη γήρανση του πληθυσμού στην Κίνα να αυξάνεται, πολλές μελέτες έδειξαν επίσης ότι οι περιοχές με βαθύτερη γήρανση έχουν μεγαλύτερες ιατρικές ανάγκες και μεγαλύτερη χρήση ιατρικών υπηρεσιών και ιατρικών πόρων (Li and Yang, 2017; Zhan and Zhang, 2017), δημιουργώντας περισσότερα ιατρικά απόβλητα. Επομένως,

3.1.3.4 Επίπεδο εκπαίδευσης

Το MWG σχετίζεται γενικά με την κατανάλωση ιατρικών πόρων ή ιατρικών υπηρεσιών και τις περιβαλλοντικές γνώσεις και τις πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων του ιατρικού προσωπικού και του προσωπικού. Wang (2011) και Lu et al. (2017) ανέφερε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζήτηση του κοινού για ιατρικές υπηρεσίες, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την κατανάλωση ιατρικών πόρων και τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι επίσης κρίσιμο για το ιατρικό προσωπικό για την αποτελεσματική διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων (Windfeld and Brooks, 2015) και η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων. Επί πλέον, Τα άτομα με υψηλή μόρφωση ανησυχούν περισσότερο για περιβαλλοντικά ζητήματα και έχουν πιο περιβαλλοντικά συνειδητές συμπεριφορικές προθέσεις (Torgler και García-Valinas, 2007). Επομένως, η επίδραση της εκπαίδευσης στο MWG είναι ασαφής.

3.2 Περιγραφές μεταβλητών και πηγές δεδομένων

Η μελέτη επέλεξε δεδομένα πάνελ από οκτώ πόλεις στην Κίνα από το 2013 έως το 2019 για εμπειρική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των Σαγκάη, Πεκίνου, Γκουανγκζού, Τσενγκντού, Χανγκζού, Τσονγκκίνγκ, Γουχάν και Ζενγκζού. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές φαίνονται στον Πίνακα 2. Τα δεδομένα για το MWG προέρχονται από τις Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος από Δημοτικά Στερεά Απόβλητα (2014–2020) και λόγω της διαθεσιμότητας δεδομένων, η μελέτη μπόρεσε να συγκεντρώσει μόνο συγκεκριμένες αξίες των 10 κορυφαίων πόλεων στο ετήσιο ποσό MWG. Επιπλέον, αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε το 2017 ως τον βασικό χρονικό κόμβο για την προώθηση κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής. Τα στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε πόλης, του μόνιμου πληθυσμού, του αριθμού των ιατρικών ιδρυμάτων, του ποσοστού του ηλικιωμένου πληθυσμού άνω των 65 ετών, και το ποσοστό των φοιτητών πανεπιστημίου στον πληθυσμό ηλικίας έξι ετών και άνω προέκυψε από τις στατιστικές επετηρίδες κάθε πόλης (2014–2020) και την Εθνική Στατιστική Επετηρίδα (2014–2020). Μεταξύ αυτών, ορισμένες αστικές στατιστικές επετηρίδες δεν είχαν το ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού άνω των 65 ετών και το ποσοστό των φοιτητών πανεπιστημίου ηλικίας έξι ετών και άνω, που αντικαταστάθηκαν από επαρχιακά δεδομένα. Τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για κάθε μεταβλητή φαίνονται στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 . Περιγραφές μεταβλητών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 . Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία μεταβλητών.

3.3 Ερευνητικά Μοντέλα

Η μελέτη χρησιμοποίησε τα δεδομένα πάνελ οκτώ πόλεων από το 2013 έως το 2019. Προκειμένου να αποτυπωθεί η ετερογένεια μεταξύ των ατόμων, η στρατηγική εκτίμησης για τα δεδομένα πάνελ συνήθως υιοθετεί το μοντέλο μεμονωμένου εφέ:

yit=xitβ ziδ ui εit (i=1,⋯,n;t=1,⋯,T)(1)

Μεταξύ αυτών, οι yit είναι εξαρτημένες μεταβλητές, οι xit είναι ανεξάρτητες μεταβλητές που ποικίλλουν ανάλογα με τα άτομα και ο χρόνος, οι zi είναι εξαρτημένες μεταβλητές που διαφέρουν μόνο με τα άτομα, οι β και δ είναι εκτιμώμενοι συντελεστές μεταβλητών, το ui είναι στοιχείο μεμονωμένου αποτελέσματος, ε είναι το στοιχείο διαταραχής που ποικίλλει ανάλογα με τα άτομα και το χρόνο.

Με βάση το μοντέλο μεμονωμένου εφέ, αυτή η μελέτη κατασκεύασε τα μοντέλα EKC 1, 2 και 3 του MWG.

3.3.1 Μοντέλο περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ οικονομικών μεταβλητών και περιβαλλοντικών μεταβλητών, εισαγάγαμε τους γραμμικούς, τετραγωνικούς, κυβικούς όρους του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως ανεξάρτητες μεταβλητές για να δημιουργήσουμε ένα απλό μοντέλο EKC 1 μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG:

ln MWGit=β1ln pGDPit β2(ln pGDPit)2 β3(ln pGDPit)3 ui εit(2)

Μεταξύ αυτών, η περιβαλλοντική μεταβλητή MWGit είναι η ποσότητα παραγωγής ιατρικών αποβλήτων στην πόλη i το έτος t, η οικονομική μεταβλητή pGDPit είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην πόλη i το έτος t, β1, β2, β3 είναι εκτιμώμενοι συντελεστές μεταβλητών, το ui είναι το στοιχείο σταθερού αποτελέσματος αστικού και εit είναι ένα μη παρατηρήσιμο στοιχείο διαταραχής.

Ανάλογα με τους εκτιμώμενους συντελεστές, θα υπάρχει διαφορετική σχέση EKC μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του MWG (Πίνακας 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 . Οι εκτιμώμενοι συντελεστές, το σχήμα καμπύλης και η οικονομική σημασία του μοντέλου EKC.

3.3.2 Περιβαλλοντικό μοντέλο καμπύλης Kuznets οικονομικής ανάπτυξης, κλιμακωτή ιατρική πολιτική και παραγωγή ιατρικών αποβλήτων

Η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής μπορεί να προωθήσει την ορθολογική κατανομή των ιατρικών πόρων και να μειώσει τη σπατάλη ιατρικών πόρων. Από την άποψη των ιατρικών αποβλήτων, εξετάσαμε την αποτελεσματικότητα της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής, εισαγάγαμε την εικονική μεταβλητή πολιτικής στο απλό μοντέλο EKC και κατασκευάσαμε το μοντέλο 2:

ln MWGit=β1ln pGDPit β2(ln pGDPit)2 β3(ln pGDPit)3 β4i_TMPit ui εit(3)

Μεταξύ αυτών, το i_TMPit είναι μια εικονική μεταβλητή πολιτικής, όταν t≥2017,i_TMPit=1; διαφορετικά, i_TMPit=0. Το β4 είναι εκτιμώμενοι συντελεστές μεταβλητής. Άλλες μεταβλητές και συντελεστές έχουν την ίδια σημασία όπως παραπάνω.

3.3.3 Δοκιμή ευρωστίας του περιβαλλοντικού μοντέλου καμπύλης Kuznets

Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στον αντίκτυπο της οικονομικής ανάπτυξης και της ιατρικής πολιτικής στην ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων, αλλά το μέγεθος του πληθυσμού, ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων, η γήρανση του πτυχίου και το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζουν επίσης τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Επομένως, οι μεταβλητές ελέγχου προστέθηκαν στο μοντέλο για να ελεγχθεί η ευρωστία των αποτελεσμάτων της έρευνας και κατασκευάστηκε το μοντέλο 3:

ln MWGit=β1ln pGDPit β2(ln pGDPit)2 β3(ln pGDPit)3 β4i_TMPit β5ln POPit β6ln MEDit β7OLDit β8EDUit ui εit(4)

Μεταξύ αυτών, POPit είναι ο αριθμός του μόνιμου πληθυσμού στην πόλη i το έτος t, MEDit είναι ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων στην πόλη i το έτος t, OLDit είναι το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών στην πόλη i το έτος t, EDUit είναι το ποσοστό των φοιτητών πανεπιστημίου στον πληθυσμό ηλικίας έξι ετών και άνω στην πόλη i το έτος t. Οι β5, β6, β7, β8 είναι εκτιμώμενοι συντελεστές μεταβλητών. Άλλες μεταβλητές και συντελεστές έχουν την ίδια σημασία όπως παραπάνω.

3.3.4 Στρατηγική Εκτίμησης

Το μοντέλο μεμονωμένου αποτελέσματος περιλαμβάνει δύο στρατηγικές εκτίμησης, το μοντέλο σταθερής επίδρασης και το μοντέλο τυχαίας επίδρασης, οι διαφορές των οποίων εξαρτώνται από το εάν το μεμονωμένο αποτέλεσμα σχετίζεται με άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές. Το τεστ Hausman μπορεί να εισαχθεί για να προσδιορίσει ποιος εκτιμητής είναι πιο αποτελεσματικός (Hausman, 1978). Τα αποτελέσματα της δοκιμής Hausman σε αυτή τη μελέτη έδειξαν ότι η χρήση του ατομικού μοντέλου σταθερού αποτελέσματος είναι πιο αποτελεσματική και η διαδικασία εκτίμησης είναι η εξής:

Με δεδομένο ένα άτομο i, υπολογίζεται ο μέσος όρος και των δύο πλευρών της εξίσωσης 1 με την πάροδο του χρόνου:

y¯i=x¯iβ ziδ ui ε¯i(5)

Εξ. 1 μείον Εξ. 5, και λάβετε τη μορφή διασποράς του αρχικού μοντέλου:

yit−y¯i=(xit−x¯i)β (εit−ε¯i)(6)

Ορίστε y˜it≡yit−y¯i, x˜it≡xit−x¯i, ε˜it≡εit−ε¯i, τότε:

y˜it=x˜itβ ε˜it(7)

Μπορεί να φανεί ότι τα μεμονωμένα σταθερά εφέ μπορούν να αποκτήσουν έναν συνεπή εκτιμητή εκτελώντας μετασχηματισμό διασποράς στο μοντέλο και εξαλείφοντας το UI, λύνοντας έτσι το πρόβλημα των μεταβλητών που λείπουν που δεν ποικίλλουν με το χρόνο αλλά ποικίλλουν ανάλογα με τα άτομα. Επομένως, η χρήση της μεμονωμένης στρατηγικής εκτίμησης σταθερών επιπτώσεων για εμπειρική ανάλυση μπορεί να εξαλείψει την ετερογένεια μεταξύ των οκτώ πόλεων σε αυτήν τη μελέτη.

4 Αποτελέσματα και Συζητήσεις

4.1 Ανάλυση της Συνολικής Ποσότητας Παραγωγής Ιατρικών Αποβλήτων

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικολογίας και Περιβάλλοντος, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των μεγάλων και μεσαίων πόλεων που δημοσίευσαν στατιστικές για τα ιατρικά απόβλητα στην Κίνα μειώθηκε συνολικά, αλλά η συνολική ποσότητα ιατρικών αποβλήτων που καταμετρήθηκε ήταν άνοδος (Εικόνα 1). Μεταξύ αυτών, η ποσότητα του MWG στις 10 κορυφαίες πόλεις αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, αντιπροσωπεύοντας το ποσοστό των συνολικών στατιστικών ιατρικών αποβλήτων που σταθεροποιήθηκε σταδιακά μετά το 2014 (Εικόνα 2).

ΣΧΗΜΑ 1 . Αριθμός πόλεων που δημοσίευαν στατιστικές ιατρικών αποβλήτων κάθε χρόνο και ετήσια MWG.

ΕΙΚΟΝΑ 2 . Το ποσό και το ποσοστό του MWG στις 10 κορυφαίες πόλεις.

Το Σχήμα 3 δείχνει την ποσότητα του MWG σε οκτώ πόλεις από το 2013 έως το 2019. Μεταξύ αυτών, η Σαγκάη και το Πεκίνο παρήγαγαν τα περισσότερα ιατρικά απόβλητα, ξεπερνώντας κατά πολύ άλλες πόλεις, επειδή είναι οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές στην Κίνα, με μεγάλο πληθυσμό, προηγμένες ιατρική τεχνολογία και άφθονους ιατρικούς πόρους. Από το σχήμα προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις χρονικές τάσεις του MWG σε οκτώ περιοχές. Η παραγωγή απορριμμάτων στο Πεκίνο αυξάνεται σταθερά, ενώ η παραγωγή απορριμμάτων στη Σαγκάη αυξάνεται σχετικά γρήγορα στο αρχικό στάδιο, παρουσιάζοντας επιβράδυνση το 2019. Επιπλέον, η παραγωγή απορριμμάτων στο Τσενγκντού παρουσιάζει τάση πρώτα να αυξάνεται, μετά να μειώνεται και τελικά να αυξάνεται. Η παραγωγή απορριμμάτων στο Hangzhou παρουσιάζει αρνητική ανάπτυξη το 2019, και η παραγωγή απορριμμάτων στη Γουχάν εμφανίζει μια τάση πρώτα να μειώνεται και μετά να αυξάνεται. Ωστόσο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε περιοχής αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Δείχνει ότι υπάρχει μια μη γραμμική σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της MWG.

ΕΙΚΟΝΑ 3 . Το ποσό της MWG σε οκτώ πόλεις από το 2013 έως το 2019.

4.2 Αποτελέσματα και συζητήσεις παλινδρόμησης μοντέλου

Υποχωρήσαμε το απλό μοντέλο EKC 1 που περιείχε μόνο οικονομική μεταβλητή και το μοντέλο EKC 2 το οποίο εισήγαγε την εικονική μεταβλητή πολιτικής, αντίστοιχα, για να μελετήσουμε τον αντίκτυπο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής στο MWG. Στη συνέχεια, υποχωρήσαμε το μοντέλο EKC 3 που εισήγαγε τις μεταβλητές ελέγχου για να μελετήσουμε την επίδραση των μεταβλητών ελέγχου στο MWG και να ελέγξουμε την ευρωστία των αποτελεσμάτων παλινδρόμησης των μοντέλων 1 και 2. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 . Αποτελέσματα παλινδρόμησης των μοντέλων EKC του MWG.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καμπύλη EKC μεταξύ κατά κεφαλήν ΑΕΠ και MWG είχε σχήμα Ν. Οι συντελεστές γραμμικών, τετραγωνικών και κυβικών όρων ήταν θετικοί, αρνητικοί και θετικοί αντίστοιχα και ήταν όλοι σημαντικοί στο επίπεδο του 5%. Η εισαγωγή άλλων μεταβλητών στα μοντέλα 2 και 3 δεν επηρέασε το πρόσημο και τη σημασία του συντελεστή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το διάγραμμα καμπύλης EKC δεν δείχνει σημείο καμπής στην κυβική καμπύλη, πράγμα που σημαίνει ότι το MWG αυξάνεται με την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μια μονότονη αυξητική τάση (Εικόνα 4). Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης του MWG επιβραδύνθηκε και στη συνέχεια επιταχύνθηκε με την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Όπως δείχνει το Σχήμα 4, η αύξηση της παραγωγής αποβλήτων επιβραδύνεται σημαντικά όταν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται εντός ενός συγκεκριμένου εύρους. Υπολογίστηκε ότι όταν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν περίπου 93.700 γιουάν, ο ρυθμός αύξησης των ιατρικών αποβλήτων ήταν ο βραδύτερος. Μεταξύ των οκτώ πόλεων, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Τσονγκκίνγκ το 2019 ήταν 75.800 γιουάν και ο αντίκτυπος της οικονομικής ανάπτυξης στο MWG βρισκόταν ακόμα σε στάδιο σταδιακής αποδυνάμωσης. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε άλλες περιοχές έχει ξεπεράσει τα 93.700 γιουάν και ο ρυθμός αύξησης των ιατρικών αποβλήτων επιταχύνθηκε σταδιακά με την οικονομική ανάπτυξη.

ΕΙΚΟΝΑ 4 . Καμπύλη EKC μεταξύ κατά κεφαλήν ΑΕΠ και MWG.

Υπήρχε μια σημαντική σχέση σχήματος Ν μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του MWG. Ωστόσο, η καμπύλη δεν είχε σημείο καμπής, εμφανίζοντας μια μονότονη αυξητική τάση, η οποία επιβεβαιώνει το συμπέρασμα ότι τα νοσοκομειακά στερεά απόβλητα στις αναπτυσσόμενες χώρες συσχετίστηκαν σημαντικά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ansari et al., 2019). Ωστόσο, ήταν διαφορετικό από τους Καραγιαννίδη κ.α. (2010), Windfeld and Brooks (2015), Su and Chen (2018) και άλλα ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία παρατηρούν μια γραμμική αυξητική σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και MWG. Η μελέτη υποστηρίζει ότι τα δύο στάδια ταχείας ανάπτυξης του MWG με αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ οφείλονται στην αλλαγή των αναγκών δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης σε διαφορετικά στάδια οικονομικής ανάπτυξης. Οι παραδοσιακές οικονομικές θεωρίες δείχνουν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών είναι το επίπεδο ατομικού εισοδήματος. Όταν το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης είναι σχετικά χαμηλό και οι ιατρικοί πόροι είναι λιγότερο προσβάσιμοι, για την κάλυψη των βασικών ιατρικών υπηρεσιών και των αναγκών υγείας του κοινού, διάφορες περιοχές συνεχίζουν να βελτιώνουν το επίπεδο ιατρικής και τεχνολογίας υγείας. Η συνεχής διεύρυνση της κλίμακας των παραγόντων ιατρικής παραγωγής και η ευρεία χρήση ιατρικών αναλώσιμων μιας χρήσης οδηγούν σε ταχεία αύξηση των ιατρικών αποβλήτων (Khan et al., 2019). Με περαιτέρω βελτίωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η ευαισθητοποίηση της δημόσιας υγείας βαθαίνει και οι εξατομικευμένες, διαφοροποιημένες και υψηλού επιπέδου ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης ενθαρρύνονται περαιτέρω (Han et al., 2017). Μελέτες έχουν δείξει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης τείνουν να αυξάνονται ταχύτερα από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μακροπρόθεσμα (Hensher et al., 2020). Ως εκ τούτου, η ταχεία οικονομική ανάπτυξη θα τονώσει τη δημόσια ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη και θα αυξήσει τις ιατρικές υπηρεσίες (Russo et al., 2016), συμβάλλοντας έτσι στην υψηλή παραγωγή ιατρικών αποβλήτων.

Τα αποτελέσματα παλινδρόμησης των μοντέλων 2 και 3 έδειξαν ότι η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής μείωσε τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων, με συντελεστές παλινδρόμησης −0,008 και −0,013, αλλά ο αντίκτυπος δεν ήταν σημαντικός (p gt; 0,1). Ο σκοπός της εφαρμογής της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής είναι η ταξινόμηση της νόσου σύμφωνα με τη σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα και η αναμόρφωση της σειράς της ιατρικής θεραπείας μέσω πρωτογενούς συμβουλευτικής, συνεργασίας προς τα πάνω και προς τα κάτω και αυστηρής παραπομπής (Sepulveda et al., 2008), ώστε οι ασθενείς να μπορούν να κάνουν πλήρη χρήση των ιατρικών πόρων, ενώ λαμβάνουν εύλογη εκτροπή, μειώνοντας τη σπατάλη ιατρικών πόρων και τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Προηγούμενα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας έχουν αποδείξει ότι η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής μπορεί να μειώσει σημαντικά τις επείγουσες επισκέψεις και τη μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο (Gong and Sun, 2021). Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Ίσως επειδή η συνολική προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής δεν διαρκεί πολύ, σε συνδυασμό με την περίοδο καθυστέρησης πολιτικής, το αποτέλεσμα της πολιτικής δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί σημαντικά. Μπορεί επίσης να οφείλεται στην έλλειψη βάθους εφαρμογής της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής καθοδηγείται κυρίως από τον αριθμό των πολιτικών και όχι από την ποιότητα των πολιτικών (Wu et al., 2021). Η πολιτική έχει μόνο βραχυπρόθεσμη επίδραση στη διόρθωση των εντολών ιατρικής περίθαλψης και στη λογική κατανομή των ιατρικών πόρων (Wang et al., 2021a), η οποία δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο MWG με την εξαφάνιση του μακροπρόθεσμου αποτελέσματος πολιτικής. Μπορεί επίσης να οφείλεται στο ότι η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί και ορισμένα προβλήματα στη διαδικασία εφαρμογής δεν έχουν επιλυθεί. Επί του παρόντος, κατά την εφαρμογή κλιμακωτών ιατρικών, το ποσοστό των πρωτογενών επισκέψεων σε επίπεδο βάσης είναι μεταξύ 50 και 60%, το οποίο απέχει ακόμη πολύ από τον στόχο του 70%. Το ποσοστό των πρωτοβάθμιων ιατρικών ιδρυμάτων στον συνολικό αριθμό των επισκέψεων μειώθηκε από 61,82% το 2009 σε 53,04% το 2018, χωρίς ανοδική τάση (Zhang, 2020). Η δομή της ιατρικής θεραπείας δεν μπορεί να επιτύχει μια λογική ισορροπία,

Το μέγεθος του πληθυσμού συσχετίστηκε σημαντικά θετικά με την αύξηση του MWG, με συντελεστή 1,409, ο οποίος ήταν σημαντικός σε στατιστικό επίπεδο 5%, υποδηλώνοντας αύξηση 1,41% στο MWG για κάθε αύξηση 1% στο μέγεθος του πληθυσμού. Είναι συνεπής με τα εμπειρικά ερευνητικά αποτελέσματα των Wei et al. (2020) για τα ιατρικά απόβλητα, ότι για κάθε αύξηση 1% στο μέγεθος του πληθυσμού, το MWG αυξήθηκε κατά 2,47%. Μπορεί να φανεί ότι το μέγεθος του πληθυσμού εξακολουθεί να είναι ο κύριος παράγοντας επιρροής του MWG στην Κίνα. Επιπλέον, ορισμένοι μελετητές χρησιμοποίησαν άμεσα την εξίσωση προσαρμογής μεταξύ του ποσοστού MWG και του πληθυσμού για να υπολογίσουν τον μελλοντικό όγκο ιατρικών αποβλήτων της Κωνσταντινούπολης (Korkut, 2018). Τα ιατρικά απόβλητα είναι άμεσο προϊόν των ανθρώπων στη διαδικασία ιατρικής περίθαλψης.

Ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε σημαντικά το MWG σε στατιστικό επίπεδο 10%. Για κάθε αύξηση 1% στον αριθμό των ιατρικών ιδρυμάτων, η παραγωγή ιατρικών αποβλήτων μειώθηκε κατά 0,35%, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών. Wei et al. (2020) διαπίστωσε ότι για κάθε αύξηση 1% στον αριθμό των ιατρικών ιδρυμάτων, τα ιατρικά απόβλητα αυξάνονταν κατά 0,40%. Τα ιατρικά ιδρύματα είναι τα κύρια μέρη όπου παράγονται ιατρικά απόβλητα. Προκειμένου να μειωθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επίμονων οργανικών ρύπων στη διαδικασία διάθεσης ιατρικών αποβλήτων, η μείωση των ιατρικών αποβλήτων από την πηγή έχει καταχωρηθεί ως ένα από τα βασικά καθήκοντα στον κόσμο (Mohammed and Elias, 2017). Το Έργο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων για Ιατρικά Ιδρύματα που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Διαχείρισης Νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας στην Κίνα από το 2009 έως το 2017 επικεντρώθηκε επίσης στην προώθηση της μείωσης, της αβλαβούς και της ανακύκλωσης των ιατρικών αποβλήτων στην πηγή (Li et al., 2020). Κατά τη διαδικασία εφαρμογής, πολλά ιατρικά ιδρύματα χρησιμοποίησαν την ιδέα PDCA για τη διαχείριση της μείωσης των ιατρικών αποβλήτων, η οποία όχι μόνο βελτίωσε την επίγνωση του προσωπικού για την ταξινομημένη συλλογή και την ανακυκλωσιμότητα, αλλά πέτυχε και το πραγματικό αποτέλεσμα της μείωσης των ιατρικών αποβλήτων (Zhang et al., 2011; Liang et al., 2016· Zhang et al., 2019). Ως εκ τούτου, ακόμη κι αν ο αριθμός των ιατρικών ιδρυμάτων συνεχίσει να αυξάνεται, η εις βάθος πρόοδος των εργασιών μείωσης των ιατρικών αποβλήτων μπορεί να εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει αποτελεσματικά την ποσότητα του MWG.

Ο αυξημένος βαθμός γήρανσης συνέβαλε στην αύξηση της παραγωγής ιατρικών αποβλήτων. Για κάθε 1% αύξηση του βαθμού γήρανσης, η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων θα αυξανόταν κατά 0,01%, αν και ο αντίκτυπος δεν ήταν αρκετά σημαντικός επί του παρόντος (p gt; 0,1). Πολλοί μελετητές έχουν διαπιστώσει ότι η ηλικία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τα ιατρικά έξοδα (Colombier and Weber, 2011; Breyer et al., 2015). Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάτω των 65 ετών, τα ιατρικά έξοδα των ηλικιωμένων έχουν αυξηθεί ταχύτερα (Fuchs, 1984). Με τη συνεχή αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού, η ζήτηση για υγεία και ιατρική περίθαλψη αυξάνεται και η αύξηση της χρήσης των ιατρικών πόρων θα οδηγήσει σε περισσότερα ιατρικά απόβλητα. Σύμφωνα με υπολογισμούς, το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Κίνα αυξάνεται από 76,3 χρόνια το 2015 σε 77. 3 χρόνια το 2019 (Εθνική Επιτροπή Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 2020) το συνολικό ποσοστό γονιμότητας το 2020 μειώθηκε σε 1,3 εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα γονιμότητας (Wang and Li, 2021). ο ρυθμός γήρανσης στην Κίνα αναμένεται να φτάσει το 21% το 2035, εισερχόμενος στο στάδιο μιας κοινωνίας υπεργήρανσης (Li and Du, 2021). Αν και ο αντίκτυπος της γήρανσης στα ιατρικά απόβλητα είναι επί του παρόντος μικρός, στο μέλλον, καθώς το πρόβλημα της γήρανσης αυξάνεται, η ιατρική ζήτηση και η ιατρική πίεση βαθαίνουν περαιτέρω, η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων που παράγονται θα αυξηθεί αναπόφευκτα.

Ο συντελεστής παλινδρόμησης του επιπέδου εκπαίδευσης ήταν -0,001 και το επίπεδο σημαντικότητας ήταν μεγαλύτερο από 10%, γεγονός που έδειξε ότι η επίδραση της εκπαίδευσης στο MWG ήταν ασθενής. Οι Su και Chen (2018) επιβεβαίωσαν επίσης ότι το επίπεδο εκπαίδευσης δεν είχε σημαντική επίδραση στη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Από τη μία πλευρά, η εκπαίδευση βοηθά στην ευαισθητοποίηση του ιατρικού προσωπικού και του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος (Gaeta et al., 2017) και στην προθυμία να συνεισφέρουν στο περιβάλλον (Ercolano et al., 2014). Η εκπαίδευση μπορεί επίσης να προωθήσει τις πρακτικές διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων των τεχνικών υγειονομικής περίθαλψης σε κάποιο βαθμό (Williams, 2014). Άρα η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Αφ ‘ετέρου, Δεδομένου ότι τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της υγείας και μπορεί να καταναλώνουν περισσότερες ιατρικές υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ασθένειας, η αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης θα αυξήσει το ποσοστό χρήσης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας (Rhodes et al., 2008), που με τη σειρά του θα επηρεάσει θετικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Συνοπτικά, οι αρνητικές και οι θετικές επιπτώσεις αλληλοεξουδετερώνονται και ο αντίκτυπος της εκπαίδευσης στην ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων γίνεται ελαφρύς.

5 Συμπεράσματα και Συστάσεις Πολιτικής

Η παραγωγή και η διάθεση ιατρικών αποβλήτων ενέχουν υψηλό περιβαλλοντικό κίνδυνο. Για την πρόληψη και τον έλεγχο των σοβαρών απειλών για την ανθρώπινη υγεία και το οικολογικό περιβάλλον, η μείωση της παραγωγής ιατρικών αποβλήτων από την πηγή έχει καταστεί σημαντικό καθήκον. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα πάνελ οκτώ πόλεων από το 2013 έως το 2019, η έρευνα συζήτησε τον αντίκτυπο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, την κλιμακωτή ιατρική πολιτική και άλλους παράγοντες στα ιατρικά απόβλητα, που παρέχει μια θεωρητική βάση για την πρακτική διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Κίνα και έχει κάποια σημασία αναφοράς για άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Πρώτον, η καμπύλη EKC μεταξύ ιατρικών αποβλήτων και κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε σχήμα Ν, η οικονομική ανάπτυξη ήταν ένας βασικός παράγοντας που επηρέασε την ποσότητα του MWG. Δεδομένου ότι η καμπύλη δεν είχε σημείο καμπής, η ποσότητα του MWG σταδιακά αυξήθηκε με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης άλλαξε από γρήγορο σε αργό με την οικονομική ανάπτυξη και στη συνέχεια από αργό σε ταχύτερο.

Δεύτερον, η εφαρμογή της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής θα μπορούσε να μειώσει τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων, αλλά ο αντίκτυπος δεν ήταν αρκετά σημαντικός, γεγονός που επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής σε κάποιο βαθμό και επίσης έδειξε ότι το αποτέλεσμα της πολιτικής ήταν ακόμη περιορισμένο.

Τρίτον, το μέγεθος του πληθυσμού ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που επηρέασε το MWG και ο αυξανόμενος βαθμός γήρανσης προώθησε τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Αν και ο αντίκτυπος δεν ήταν σημαντικός, οι ιατρικές και περιβαλλοντικές πιέσεις με την τάση γήρανσης δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η αύξηση του αριθμού των ιατρικών ιδρυμάτων επηρέασε αρνητικά τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων, επωφελούμενη από τη εις βάθος πρόοδο των εργασιών μείωσης των ιατρικών αποβλήτων στα ιατρικά ιδρύματα. Το επίπεδο εκπαίδευσης δεν είχε σημαντική επίδραση στο ποσό της MWG.

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας και το ιστορικό της επιδημίας COVID-19, υποβάλλουμε τις ακόλουθες προτάσεις:

Πρώτον, βελτίωση της ικανότητας συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ιατρικών αποβλήτων. Αν και η ποσότητα του MWG αυξανόταν μονότονα με την οικονομική ανάπτυξη, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής αποβλήτων διέφερε σε διαφορετικές περιόδους ανάπτυξης. Το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης διαφόρων περιοχών στην Κίνα δεν είναι ισορροπημένο. Διαφορετικές περιοχές θα πρέπει να κανονίσουν την κατασκευή εγκαταστάσεων διάθεσης ιατρικών αποβλήτων εκ των προτέρων σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο για τη βελτίωση της ικανότητας διάθεσης ιατρικών αποβλήτων. Επιπλέον, το μέγεθος του πληθυσμού και ο βαθμός γήρανσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δημιουργία ιατρικών αποβλήτων. Για περιοχές με πυκνότερους πληθυσμούς και σοβαρή γήρανση, είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός των ιδρυμάτων και εγκαταστάσεων διάθεσης ιατρικών αποβλήτων για να ανακουφιστεί έγκαιρα η πίεση στη διάθεση των απορριμμάτων. Σε εθνικό επίπεδο, Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο σύστημα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ιατρικών αποβλήτων και σύστημα διακυβέρνησης που συνδυάζει κεντρική διάθεση και αυτοδιάθεση, εδαφική ευθύνη και περιφερειακό συντονισμό για τη βελτίωση του σύγχρονου επιπέδου συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ιατρικών αποβλήτων. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να προβληθούν πρακτικά τεχνικά σημεία διαχείρισης βασικών συνδέσμων για την καθοδήγηση των αρχών εποπτών και του προσωπικού συλλογής και μεταφοράς πρώτης γραμμής, τη γρήγορη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διάθεσης και επίβλεψης ιατρικών αποβλήτων και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των κινδύνων για την υγεία σε βασικές διαδικασίες. Θα πρέπει να καθιερωθεί η εδαφική ευθύνη και ο περιφερειακός συντονισμός για τη βελτίωση του σύγχρονου επιπέδου συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ιατρικών αποβλήτων. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να προβληθούν πρακτικά τεχνικά σημεία διαχείρισης βασικών συνδέσμων για την καθοδήγηση των αρχών εποπτών και του προσωπικού συλλογής και μεταφοράς πρώτης γραμμής, τη γρήγορη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διάθεσης και επίβλεψης ιατρικών αποβλήτων και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των κινδύνων για την υγεία σε βασικές διαδικασίες. Θα πρέπει να καθιερωθεί η εδαφική ευθύνη και ο περιφερειακός συντονισμός για τη βελτίωση του σύγχρονου επιπέδου συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ιατρικών αποβλήτων. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να προβληθούν πρακτικά τεχνικά σημεία διαχείρισης βασικών συνδέσμων για την καθοδήγηση των αρχών εποπτών και του προσωπικού συλλογής και μεταφοράς πρώτης γραμμής, τη γρήγορη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διάθεσης και επίβλεψης ιατρικών αποβλήτων και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των κινδύνων για την υγεία σε βασικές διαδικασίες.

Δεύτερον, προωθήστε ενεργά την προσγείωση της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής. Η εφαρμογή της πολιτικής των κλιμακωτών ιατρικών αποβλήτων έχει δείξει αρνητικό αντίκτυπο στα ιατρικά απόβλητα, αλλά επί του παρόντος, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής δεν είναι αρκετά σημαντική και τα μεταρρυθμιστικά μέτρα δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή. Καθώς οι ασθενείς δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διάγνωσης και της θεραπείας, τα οικονομικά κίνητρα έχουν ελάχιστη επίδραση στην καθοδήγηση της ιατρικής συμπεριφοράς του κοινού και η επίδραση των δημόσιων νοσοκομείων είναι ακόμη σημαντική. Ως εκ τούτου, ως απάντηση στην έλλειψη ιατρικών πόρων υψηλής ποιότητας σε επίπεδο βάσης, είναι επείγον να εισαχθούν ενεργά εξαιρετικοί γιατροί και πόροι υψηλής ποιότητας στα πρωτοβάθμια ιατρικά ιδρύματα. Δεν είναι μόνο απαραίτητο να αυξηθεί η εισαγωγή ταλέντων στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, αποκατάσταση, και της νοσηλευτικής για τη βελτίωση της διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών σε επίπεδο βάσης, αλλά και για την επέκταση του καταλόγου φαρμάκων των πρωτοβάθμιων ιατρικών ιδρυμάτων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Επιπλέον, τα κυβερνητικά τμήματα λήψης αποφάσεων θα πρέπει να αυξήσουν τα κίνητρα για μεταρρύθμιση, να πραγματοποιήσουν συντονισμένη ολοκληρωμένη διαχείριση και συμβατότητα πολιτικών μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή των πολιτικών, να προωθήσουν ενεργά την προσγείωση ιατρικών κλιμακωτών και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων.

Τρίτον, να συνεχίσει να προωθεί τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το πιο σημαντικό βήμα στη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων είναι η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. Με βασικό σκοπό τη μείωση της παραγωγής ιατρικών αποβλήτων, θα πρέπει να διευκρινίσουμε την ταξινόμηση των ιατρικών αποβλήτων σύμφωνα με την τεχνολογία διάθεσης, να ενθαρρύνουμε την ανακύκλωση και να σχεδιάσουμε από την πηγή για την αποφυγή των αποβλήτων. Με την οικονομική ανάπτυξη, την αυξημένη ευαισθητοποίηση για την υγεία και τα προβλήματα γήρανσης, η αυξανόμενη ζήτηση για ιατρικά και υγειονομικά προϊόντα στο μέλλον θα οδηγήσει σε μεγάλη ποσότητα ιατρικών αποβλήτων, γεγονός που θέτει επίσης υψηλότερες απαιτήσεις για τις δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων των ιατρικών ιδρυμάτων. Τα ιατρικά ιδρύματα, ιδιαίτερα τα πρωτοβάθμια ιατρικά ιδρύματα, θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω την πολιτική υπεράσπιση και την πρακτική εκπαίδευση στη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, βελτίωση της ευαισθητοποίησης του ιατρικού προσωπικού στην ταξινόμηση και συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και μείωση της χρήσης ιατρικών αναλώσιμων μιας χρήσης, μειώνοντας έτσι την παραγωγή ιατρικών αποβλήτων από την πηγή. Ταυτόχρονα, η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων θα πρέπει να ενσωματωθεί στο συνολικό σύστημα διαχείρισης των νοσοκομείων, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ευθύνης διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων και σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και να προωθείται συνεχώς η μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το τμήμα διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζει εποπτεία βάσει πληροφοριών, να ενημερώνεται για τις αλλαγές και τα προβλήματα στην πρόοδο των εργασιών μείωσης, προωθώντας την επιστημονική ανάπτυξη της διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων. μειώνοντας έτσι την παραγωγή ιατρικών αποβλήτων από την πηγή. Ταυτόχρονα, η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων θα πρέπει να ενσωματωθεί στο συνολικό σύστημα διαχείρισης των νοσοκομείων, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ευθύνης διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων και σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και να προωθείται συνεχώς η μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το τμήμα διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζει εποπτεία βάσει πληροφοριών, να ενημερώνεται για τις αλλαγές και τα προβλήματα στην πρόοδο των εργασιών μείωσης, προωθώντας την επιστημονική ανάπτυξη της διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων. μειώνοντας έτσι την παραγωγή ιατρικών αποβλήτων από την πηγή. Ταυτόχρονα, η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων θα πρέπει να ενσωματωθεί στο συνολικό σύστημα διαχείρισης των νοσοκομείων, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ευθύνης διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων και σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και να προωθείται συνεχώς η μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Το τμήμα διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζει εποπτεία βάσει πληροφοριών, να ενημερώνεται για τις αλλαγές και τα προβλήματα στην πρόοδο των εργασιών μείωσης, προωθώντας την επιστημονική ανάπτυξη της διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων. και η μείωση των ιατρικών αποβλήτων θα πρέπει να προωθείται συνεχώς. Το τμήμα διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζει εποπτεία βάσει πληροφοριών, να ενημερώνεται για τις αλλαγές και τα προβλήματα στην πρόοδο των εργασιών μείωσης, προωθώντας την επιστημονική ανάπτυξη της διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων. και η μείωση των ιατρικών αποβλήτων θα πρέπει να προωθείται συνεχώς. Το τμήμα διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζει εποπτεία βάσει πληροφοριών, να ενημερώνεται για τις αλλαγές και τα προβλήματα στην πρόοδο των εργασιών μείωσης, προωθώντας την επιστημονική ανάπτυξη της διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.

Τέταρτον, βελτίωση του συστήματος διαχείρισης έκτακτης ανάγκης των ιατρικών αποβλήτων. Στο πλαίσιο της επιδημίας και της ομαλοποίησης του COVID-19, παράλληλα με την αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης, αυξάνεται αντίστοιχα και το MWG. Προκειμένου να αποφευχθούν δευτερογενείς καταστροφές που προκαλούνται από την επιδημία COVID-19 και η δευτερογενής ρύπανση που προκαλείται από ιατρικά απόβλητα, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα υγιές σύστημα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης για τα ιατρικά απόβλητα. Πρώτα απ ‘όλα, τα ιατρικά απόβλητα θα πρέπει να ταξινομηθούν εύλογα και η τεχνολογία ελέγχου βιοασφάλειας θα πρέπει να ενσωματωθεί στις εγκαταστάσεις ταξινόμησης αποβλήτων. Τα εξαιρετικά μολυσματικά ιατρικά απόβλητα, τα γενικά ιατρικά απόβλητα και τα γενικά οικιακά απόβλητα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ταξινόμηση και εκτροπή στην πηγή. Δεύτερον, προώθηση της τυποποίησης της διάθεσης έκτακτης ανάγκης των ιατρικών αποβλήτων, διατυπώνει τεχνικές προδιαγραφές και ενιαίες τεχνικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με το επίπεδο επιδημικής πρόληψης και ελέγχου μολυσματικών ασθενειών. Τέλος, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί καθημερινός κοινός μηχανισμός πρόληψης και ελέγχου και συντονισμένος μηχανισμός αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μεγάλων επιδημιών που περιλαμβάνουν πολλά τμήματα. Με βάση την καθημερινή επίβλεψη των ιατρικών αποβλήτων, θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών υγείας, οικολογικού περιβάλλοντος, μεταφορών και στέγασης και αστικών-αγροτικών κατασκευών και να δημιουργηθεί ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός για την επείγουσα διάθεση ιατρικών αποβλήτων. είναι απαραίτητο να καθιερωθεί καθημερινός κοινός μηχανισμός πρόληψης και ελέγχου και συντονισμένος μηχανισμός αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών κατά τη διάρκεια μεγάλων επιδημιών που περιλαμβάνουν πολλά τμήματα. Με βάση την καθημερινή επίβλεψη των ιατρικών αποβλήτων, θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών υγείας, οικολογικού περιβάλλοντος, μεταφορών και στέγασης και αστικών-αγροτικών κατασκευών και να δημιουργηθεί ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός για την επείγουσα διάθεση ιατρικών αποβλήτων. είναι απαραίτητο να καθιερωθεί καθημερινός κοινός μηχανισμός πρόληψης και ελέγχου και συντονισμένος μηχανισμός αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών κατά τη διάρκεια μεγάλων επιδημιών που περιλαμβάνουν πολλά τμήματα. Με βάση την καθημερινή επίβλεψη των ιατρικών αποβλήτων, θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών υγείας, οικολογικού περιβάλλοντος, μεταφορών και στέγασης και αστικών-αγροτικών κατασκευών και να δημιουργηθεί ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός για την επείγουσα διάθεση ιατρικών αποβλήτων.

Αυτή η μελέτη διερεύνησε το φαινόμενο EKC στον τομέα των ιατρικών αποβλήτων και εξέτασε επίσης το αποτέλεσμα εφαρμογής της κλιμακωτής ιατρικής πολιτικής από την άποψη των ιατρικών αποβλήτων. Δεδομένου ότι η μελέτη βασίστηκε σε ανάλυση μακροοικονομικών δεδομένων που δημοσίευσε η κινεζική κυβέρνηση, τα ευρήματα ήταν γενικά αλλά όχι στοχευμένα. Λόγω της περιορισμένης βιβλιογραφίας που είναι διαθέσιμη επί του παρόντος για το φαινόμενο EKC στα ιατρικά απόβλητα, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση των σχημάτων EKC. Στο μέλλον, χρειάζονται περισσότερα μικροδεδομένα για την υποστήριξη της σχετικής εμπειρικής έρευνας σχετικά με το φαινόμενο EKC των ιατρικών αποβλήτων, και η ερευνητική προοπτική μπορεί επίσης να επεκταθεί σε άλλες χώρες.

Δήλωση διαθεσιμότητας δεδομένων

Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα που υποστηρίζουν το συμπέρασμα αυτού του άρθρου θα διατεθούν από τους συγγραφείς, χωρίς αδικαιολόγητες επιφυλάξεις.

Συνεισφορές Συγγραφέων

Ο YM (Συν-πρώτος συγγραφέας) συνέλεξε την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία και πληροφορίες, έκανε σημαντικές αναθεωρήσεις και βελτιώσεις στο χειρόγραφο. Ο LJ (Συν-πρώτος συγγραφέας) συνέλαβε τη μελέτη, ανέλυσε τα δεδομένα και οδήγησε στη σύνταξη του χειρογράφου. Η YH ηγήθηκε της συλλογής δεδομένων και συνέβαλε στη σύνταξη. Ο XW (αντίστοιχος συγγραφέας) διηύθυνε την αναθεώρηση και τακτοποίηση ολόκληρου του χειρογράφου.

Σύγκρουση συμφερόντων

Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι η έρευνα διεξήχθη απουσία εμπορικών ή οικονομικών σχέσεων που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Σημείωση εκδότη

Όλοι οι ισχυρισμοί που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά εκείνοι των συγγραφέων και δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως αυτούς των συνδεδεμένων οργανισμών τους ή του εκδότη, των εκδοτών και των κριτικών. Οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να αξιολογηθεί σε αυτό το άρθρο ή ισχυρισμός που μπορεί να προβληθεί από τον κατασκευαστή του, δεν είναι εγγυημένο ή εγκεκριμένο από τον εκδότη.

Ευχαριστίες

Οι συγγραφείς ευχαριστούν ειλικρινά τον εκδότη και τους κριτές αυτής της εργασίας.

Συντομογραφίες

ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average; Covid-19, Νόσος Corona Virus 2019; DOLS, δυναμικά συνηθισμένα ελάχιστα τετράγωνα. DRG, Ομάδα σχετική με τη διάγνωση. EKC, Environmental Kuznets curve; FE, Σταθερά εφέ; FMOLS, Πλήρως τροποποιημένα συνηθισμένα ελάχιστα τετράγωνα. ΑΕΠ, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν; GMM, Generated Method of Moment; ΑΣΑ, Δημοτικά Στερεά Απόβλητα. MWG, Παραγωγή Ιατρικών Αποβλήτων; RE, Τυχαία εφέ; STIRPAT, Στοχαστική επίδραση από την παλινδρόμηση στον πληθυσμό, την ευμάρεια και την τεχνολογία. VAR, Vector Auto-regressive.

Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, περιβαλλοντική καμπύλη kuznets, κλιμακωτή ιατρική πολιτική, πτυχίο γήρανσης, επίπεδο εκπαίδευσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *